ISO-FIX, TK 260

Kotvící automaty se používají pro kotvení hydroizolací k trapézovým plechům za pomocí plastových příchytek RP 45 (45plus) v předmontovaném stavu se šrouby BS a to až do tl. tepelné izolace 260 mm. Použití ttěchto automatů je vhodné zejména na velkoplošných střechách.