Zajímavosti

Test korozní odolnosti

Přestože na použití kovových kotvících prvků střešního pláště je požadovaná korozní odolnost minimálně 12Kesternichcyklů, není vyjimkou na trhu sehnat šrouby z nejmenované sousední země, které se nápadně podobají provedení SFSintec, ale jejich korozní odolnost naprosto neodpovídá normovým požadavkům.

Po 96hod. testu v porovnání se šrouby SFSintec
Po 144hod. testu v porovnání se šrouby SFSintec
Po 480hod. testu v porovnání se šrouby SFSintec
Finální výsledek: 4Kesternichcykly
Chybné kotvení PVC folie

Kotvící prvky musí být umístěny min. 10mm od okraje pásu a to hlavně z důvodu provedení kvalitního spoje a zabránění protržení pásu při průběhu vztlakových sil.

Možný výsledek
NE fasádním hmoždinkám na střeše

Použití fasádních hmoždinek do střešního pláště je naprosto nepřístupné z důvodu jiných vlastností a požadavků na kotvící prvek.

Amatérské kotvení do dřevěného záklopu

Kotvení do dřevěného záklopu. Snad ta střecha neuletí…

Úniky tepla

Ukázka úniků tepla při použití celokovových natloukacích kotvících prvků.

Úspora kotevních prvků

Ukázka nekvalitní práce s úsporou kotevních prvků v rohové zóně

Nekvalitní teleskopické hmoždinky

I s takovými prvky je možné se na střeše setkat

Správné kotvení izolačního pásu

Takto má vypadat správně ukotvený izolační pás

Výtažná zkouška - pevnost teleskopické hmoždinky

Rozdíl teleskopické hmoždinky isotak a “konkurence”

isotak – tah 1300N
“konkurence” – tah 800N
Testy kotevních prvků

Nabízíme Vám zprostředkování testů hydroizolačních pásů ve spojení s kotevními prvky ve zkušební laboratoři firmy Constructech Sweden AB. Testování splňuje podmínky norem EN-16002, FM-4470 a EOTA-TR005. Nová zkušební komora má rozměry 4,9 x 2,65m a dovoluje testovat spojení kotevních prvků s hydroizolačními pásy naráz až 6 různých typů modelů/střech díky odděleným rámům uvnitř testovacího zařízení.

Více informací naleznete v letáku (Aj)

V této laboratoři je rovněž možné testovat kovové kotevní prvky na korozní odolnost,  či jejich odolnost v tahu i tlaku a další. Více informací je možné nalézt na stránkách firmy Constructech http://www.constructech.se